Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας

Οι δύσκολες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης σήμερα, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες που ασχολούνται με τη σωστή διατροφή και τη δίαιτα.