Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου
& Φοροτεχνικού Γραφείου.