Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών, Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών

Οι σπουδές της ειδικότητας “ Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών, Αυτοκινήτων & Μοτοσικλετών” αποτελούν την κορυφαία επιλογή τα τελευταία χρόνια αφού ο δείκτης κατόχων διπλώματος αυξάνεται ολοένα και πιο πολύ.

Οι σπουδαστές εμβαθύνουν ακόμα σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και εξοικονόμησης ενέργειας, οδικής συμπεριφοράς και ασφάλειας και παροχής πρώτων βοηθειών.

Ο Εκπαιδευτής Οδηγών θεωρείται, ένα από τα πιο αποδοτικά επαγγέλματα με συνεχή άνοδο. Η ανάγκη χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ως μέρος της καθημερινότητας, είτε για επαγγελματικούς, είτε για προσωπικούς λόγους είναι διαρκώς αυξανόμενη, ώστε η πλειοψηφία των ενήλικων μελών της κοινωνίας μας, να βγάζουν αμέσω δίπλωμα, μόλις φτάνουν στο απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Με την άδεια που αποκτά μετά το πρόγραμμα και την πιστοποίηση του ΙΕΚ EXELIXIS, ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί:

  • Να λειτουργήσει δική του Σχολή Οδηγών.
  • Να αναλάβει υποψηφίους οδηγούς εργαζόμενος σε Σχολή Οδηγών.
  • Να διεκπεραιώνει τις διαδικασίες της σχολής για τις άδειες νέων οδηγών.
  • Να προσληφθεί με πλεονέκτημα ως οδηγός στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και ΔΕΚΟ.
menu