Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών” είναι το εξειδικευμένο στέλεχος, που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Το στέλεχος αυτό απολαμβάνει πλήρη εμπιστοσύνη από τα διευθυντικά στελέχη, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οργανωτική και διοικητική λειτουργία της επιχείρησης.

Θα μάθει, επίσης, να χειρίζεται αυτόνομα και υπεύθυνα, θέματα σχετικά με την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης, να αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών, και να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της προϊσταμένης αρχής.

Ως απόφοιτος της ειδικότητας “Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών” μπορεί να εργαστεί παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Γραμματειακής Υποστήριξης σε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, σε:

 • Διοικητικά Τμήματα Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα
 • Μεγάλες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
 • Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
 • Εκπαιδευτικούς Φορείς
 • Τράπεζες
 • Διαφημιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Δημοσίων σχέσεων, Ερευνών Αγοράς και Δημοσκοπήσεων
 • Εφημερίδες, Περιοδικά, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση
 • Ιατρεία – Διαγνωστικά κέντρα
 • Εταιρείες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 • Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
menu