Ραδιοφωνικός Παραγωγός

Η ειδικότητα «Ραδιοφωνικός Παραγωγός» ανήκει στην Ομάδα επαγγελμάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η εν λόγω ομάδα περιλαμβάνει ειδικότητες που απαιτούν κατά κανόνα από όσους τις ασκούν ανεπτυγμένηαισθητική λόγου, καθώς επίσης δημιουργική και εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε τεχνικές Broadcasting.

Η ομάδα προσανατολισμού «Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης» περιλαμβάνει, εκτός της παρούσας ειδικότητας, τις εξής επίσης ειδικότητες:

  1. Δημοσιογραφίας Συντακτών και Ρεπόρτερ
  2. Αθλητική Δημοσιογραφία

Ο/η «Ραδιοφωνικός Παραγωγός» είναι υπεύθυνος/η για το άρτιο τεχνικά και αισθητικά τελικό προϊόν μιας ραδιοφωνικής παραγωγής. Συμμετέχει σε ολόκληρη τη διαδικασία, από τη δημιουργία ιδεών έως τη διαχείριση της απόκρισης του κοινού μέσα από ένα πρόγραμμα.

Ασχολείται με τη δημιουργική και τεχνική επεξεργασία και τη μετάδοση του τελικού ραδιοφωνικού προϊόντος, με συμβατικές μεθόδους ή από το Διαδίκτυο. Το ψηφιακό ραδιόφωνο αύξησε την ποσότητα των διαθέσιμων ραδιοφωνικών σταθμών και προγραμμάτων.

menu