Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων (Marketing)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)” έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται επιτυχώς στα καθήκοντα του ως υπεύθυνος των τμημάτων εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων των επιχειρήσεων.
Μέσα από ένα σύγχρονο κύκλο σπουδών, ο απόφοιτος της ειδικότητας, μπορεί να πραγματοποιεί μερικές από τις πιο απαιτητικές και νευραλγικές δραστηριότητες της σύγχρονης επιχείρησης, όπως:
• Στρατηγικός σχεδιασμός διαφημιστικού πλάνου.
• Έρευνα αγοράς.
• Προβολή & δημοσιότητα.
• Τιμολόγηση, Ανάπτυξη & Προώθηση προϊόντος.
• Προσωπικές πωλήσεις.
• Δημόσιες σχέσεις και Χορηγίες
• Προώθηση των πωλήσεων.
• Εξυπηρέτηση πελατών πριν και μετά τη πώληση (after sales, CRM).

Ο πολύτιμος για κάθε επιχείρηση απόφοιτος της ειδικότητας “Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)”, μπορεί να απασχοληθεί επαγγελματικά σε ένα πλήθος θέσεων, σε:
• Δημόσιοι οργανισμοί.
• Χρηματοοικονομικές εταιρίες.
• Εκδοτικοί οίκοι.
• Διαφημιστικές εταιρίες.
• Μέσα μαζικής ενημέρωσης.
• Εταιρίες δημοσίων σχέσεων & εκδηλώσεων.
• Εταιρίες έρευνας & ανάπτυξης.
• Συμβουλευτικές εταιρίες.
• Πολυεθνικές εταιρίες.
• Ξενοδοχειακούς ομίλους και μονάδες.

menu