Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Στέλεχος Μηχανογραφημένου λογιστηρίου - Φοροτεχνικού γραφείου”, εφαρμόζει τη Λογιστική Επιστήμη με τη χρήση Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων και ασχολείται με τη διεκπεραίωση κάθε τεχνικής ή άλλης διαδικασίας που αναφέρεται στην εφαρμογή της φορολογικής ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, ακόμα και ατομική, έχει ανάγκη από τις υπηρεσίες του λογιστηρίου. Οι μεγάλες εταιρείες, οι τράπεζες και όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί λειτουργούν με οργανωμένα λογιστήρια με πολυάριθμο προσωπικό σε πλήρη ιεραρχία.

Ο λογιστής αποκτώντας εμπειρία γίνεται ένας οικονομικός σύμβουλος, σημαντικός για όλα τα τμήματα μίας επιχείρησης, αλλά και ιδιώτες καθώς όλο και περισσότερες σήμερα γίνονται οι δραστηριότητες που απαιτούν τις γνώσεις και τις υπηρεσίες ενός λογιστή.

Το Κρατικό Δίπλωμα μετά την αποφοίτηση από το ΙΕΚ EXELIXIS και την απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης, δίνει το δικαίωμα συμμετοχής και μόρια στις προσλήψεις του δημοσίου μέσω ΑΣΕΠ.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας “Στέλεχος Μηχανογραφημένου λογιστηρίου - Φοροτεχνικού γραφείου” μπορεί να απορροφηθεί σε ποικίλους χώρους εργασίας, όπως:

  • ΔΕΚΟ & Δημόσιους οργανισμούς
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε κλάδου, μικρές ή μεγάλες
  • Πολυεθνικές εταιρίες
  • Τράπεζες
  • Λογιστικά γραφεία & Φοροτεχνικά γραφεία
menu