Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ο Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών μπορεί να διεκπεραιώνει υπεύθυνα και εμπρόθεσμα εργασίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του, εργαζόμενος αυτόνομα ή ως μέλος ομάδας τεχνικών της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Η/Υ» μπορεί να εργαστεί σε:

  • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Υπουργεία, κλπ που χρησιμοποιούν Συστήματα Πληροφορικής
  • Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής
  • Επιχειρήσεις που προωθούν – πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής
  • Εμπορικές αντιπροσωπείες ηλεκτρονικών προϊόντων
  • Εργαστήρια επισκευής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων
  • Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος
menu