Φωτογραφία & Video από κινητό για χρήση στα Social Media

Στα πλαίσια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τους τρόπους λήψης φωτογραφιών από το κινητό τους, αξιοποιώντας τις αρχές φωτισμού (ώστε να αναδεικνύουν το θέμα τους), καθώς και τις τεχνικές ρυθμίσεις για κάθε smart phone.
Επιπλέον, θα γνωρίσουν και θα χρησιμοποιήσουν στην πράξη, τα περισσότερο δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας και διαχείρισης αρχείων εικόνας και ήχου σε κινητές συσκευές.
Μπείτε κι εσείς στον μαγικό κόσμο της φωτογραφίας, μαθαίνοντας από τους καλύτερους!
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 8 ώρες και θα ολοκληρωθεί σε 2 εργάσιμες ημέρες.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης, από το ΙΕΚ EXELIXIS.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
ΓΙΑΤΙ EXELIXIS

Σε αυτό το σεμινάριο του ΙΕΚ EXELIXIS, όσοι συμμετέχουν, θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από μία θεωρητική εισήγηση και πολλαπλές πρακτικές εφαρμογές, να μάθουν:

  • Αρχές Φωτισμού
  • Τεχνικές ρυθμίσεις κινητού
  • Προγράμματα επεξεργασίας κινητού
  • Διαχείριση αρχείων (εικόνας & video)
Στάθης
Πορίκης
Art Director

Σκοπός του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης EXELIXIS είναι η πλήρης κατάρτιση των σπουδαστών. Στόχος μας είναι η υποστήριξη ικανών επαγγελματιών σε ένα σύγχρονο, επαγγελματικό περιβάλλον ως προς τις νέες ανάγκες της αγοράς.

  • Αποκτάς πρόσβαση σε ένα τεράστιο δίκτυο στρατηγικών συνεργασιών.
  • Τα εκπαιδευτήρια μας παρέχουν την εξατομικευμένη εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στον ελεύθερο χρόνο των σπουδαστών.
  • Τα μαθήματα διεξάγονται στις πλέον σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια.
  • Συνεργάζεσαι με σύγχρονα Γραφεία Σταδιοδρομίας και με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
  • Διδάσκεσαι από επιλεγμένους & εξειδικευμένους καθηγητές, επαγγελματίες στο χώρο τους.
  • Αποκτάς τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης διαλέξεων & ομιλιών.

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του EXELIXIS, το οποίο είναι Πιστοποιημένο από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΠΠΕΠ*)

*Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.) και του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.).

Έναρξη:
Διάρκεια:
2 x 4 ώρες
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
menu